MemorizeFaster.com
<< Назад

Съвети как да учим по-лесно чужд език

Тук ще се опитаме да дадем някои по-общи съвети за това как по-ефективно, бързо и лесно можем да изучаваме чужди езици. Вълшебна рецепта, която да е валидна за всички, няма. При някои хора е по-силно развита зрителната памет, други помнят по-добре като слушат, трети като пишат и т.н. И все пак има някои общи принципи, валидни за всички нас...

Човешката памет

За да научим даден език дотолкова, че да го ползваме свободно, ще е нужно да запомним доста думи - може би поне 5000. Разбира се, всеки език си има и специфични изрази, така че не е достатъчно да запаметяваме само отделни думички. Още повече, че голяма част от думите нямат точен аналог на майчиния ни език.

Важно е да осъзнаем, че човешката памет работи по доста различен начин спрямо компютърната да речем. За да запомним нещо (дума, израз, име, телефонен номер и т.н.) по-лесно, от голямо значение е да успеем да направим подходящи асоциации. Другото много важно нещо е концентрацията. Ако не сме достатъчно концентрирани, дори и сто пъти да прочетем дадена дума, пак няма гаранция, че ще си я спомним след половин час. От друга страна, ако сме свръх концентрирани, понякога е достатъчно и само едно прочитане на дадена дума, за да я запомним дълготрайно.

Много хора смятат, че имат слаба памет и не им се отдават чуждите езици, но истината е, че същите тези хора обикновено са в състояние да запомнят лесно факти и събития в други области. Причината за това най-често се корени в подхода към заучаването на думите/изразите: ако човек се опитва да учи механично и няма позитивна нагласа, то тогава процесът на запаметяване няма да е особено успешен. От друга страна, ако той повярва във възможностите си, промени подхода и отношението си към ученето, то и резултатът би бил значително по-добър.

Любопитен факт е, че има хора, които са в състояние да запомнят някаква поредица от стотици случайни числа, които са чули само веднъж, след което да ги повторят в същата последователност без грешка. Тайната се състои именно в успешното изграждане на някакви асоциации с тези числа и силната концентрация. И много тренировки, разбира се, но ключовият момент е правилният подход.

Ученето в контекст

Ако ползвате MemorizeFaster, сигурно сте забелязали, че той Ви помага по-бързо да заучавате новите думи. Но за да научите думите наистина дълготрайно, има няколко неща, на които е хубаво да обърнете внимание:

• Стремете се да използвате думите (пишете email-и, четете книги и сайтове в съответната област, гледайте повече филми и т.н.).
• Помнете, че можете да вкарвате в MemorizeFaster не само думи, но и цели изрази. Нищо не пречи да вкарате една дума като самостоятелна и освен това да добавите и един или няколко израза, в които тази дума участва. Това, между другото, много помага и за заучаването с какви предлози се ползва дадена дума.
• От време на време си припомняйте по-старите думи. Едно от предимствата на MemorizeFaster спрямо обикновените тетрадки-речници е, че ви дава възможност да си отбелязвате дали дадена дума я смятате за научена или не. Така лесно можете да филтрирате само тази част от старите думи, които са Ви били по-трудни.

Граматика

Ако имате намерения да научите езика на добро ниво, не подценявайте граматиката. Обикновено не е чак толкова страшна, колкото изглежда. Не е нужно да научите всичко наведнъж. Много е полезно от време на време да правите преговор на тези правила, които чувствате, че Ви куцат. И с повечко практика, знанията Ви ще се затвърдят с времето.

Произношение, транскрипция...

При някои езици (например английския) думите често не се произнасят така, както се пишат. Желателно е още докато заучавате думата, да обръщате внимание на транскрипцията, за да не я запомняте по грешния начин. Някои хора си записват старателно транскрипциите към всяка дума (в MemorizeFaster можете да ползвате например полетата за забележка с тази цел). Други се справят и без да си записват транскрипциите (особено ако са по-напреднали).

Открийте това, което работи най-добре за Вас

MemorizeFaster Ви предлага няколко алтернативни начина, по които можете да се упражнявате. Най-често употребяваният е т. нар. тест. При него практикувате основно чрез писане на думите (с клавиатурата). Алтернативен подход е т. нар. Slideshow - при него също избирате по кои думи/изрази искате да работите, след което можете да се облегнете на стола или да се излегнете на леглото и да се опитвате да отговаряте "мислено" на автоматично появяващите се думи. Това може да работи добре за Вас, ако имате добра зрителна памет. И при двата варианта за упражняване, е полезно ако редувате "посоката" (напр. понякога от английски на български, друг път обратно - от български на английски).


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на