MemorizeFaster.com

Често задавани въпроси


За какво служи полето "статус"?
Полето "статус" Ви позволява да отбелязвате, дали вече сте научили дадена дума/израз. По този начин можете по-лесно да следите какъв е прогресът Ви. Също така можете по-лесно да избирате (филтрирате) само ненаучените думи, когато започвате нов "Тест" или "Slideshow".
Какво ще рече "частично научена" дума?
Това е междинен статус. Можете да го ползвате по Ваша преценка. Например, когато сте понаучили значението на дадена дума, но все още считате, че не сте го запаметили достатъчно добре. Или пък, ако да речем, сте въвели дума с няколко значения, но сте научили само част от тях.
Защо статусът не се променя автоматично, когато успея да отговоря правилно в теста?
Докато заучавате даден набор от думи чрез теста е нормално дадена дума да Ви се покаже по няколко пъти в рамките на няколко минути, при което Вие да започнете да я отгатвате благодарение на "краткотрайната" Ви памет. Това обаче не означава непременно, че сте успели да запаметите думата дълготрайно. MemorizeFaster™ оставя на Вас да прецените, дали (и доколко) сте научили дадена дума. Ако, докато правите теста, сметнете, че е дошъл моментът да смените статуса на дадена дума, можете да направите това от същия екран само с 1 клик на мишката.
За какво служи филтърът в главния екран?
Филтърът Ви позволява бързо и лесно да филтрирате думите, които сте въвели, по различни критерии (текстово съдържание, дата на създаване, дата на последна редакция, статус, етикет и др.). Така например, можете лесно да филтрирате само думите, които (a) сте въвели през по-миналата година, (b) имат звездичка и (c) са в статус "частично научени".

Освен за по-лесно преглеждане на речниковата Ви база, има и друго предимство от ползването на филтъра. Когато започвате нов тест или Slideshow, в списъка с налични думи Ви се предлагат само филтрираните думи (от които, ако желаете, можете да маркирате в последствие само някакво подмножество).
Как най-ефективно да ползвам теста и Slideshow-а?
Когато искате да поработите върху думи, които все още са Ви непознати, най-добре е да правите тест/Slideshow с по-малък брой думи. Изберете 10-15 думи и ги "извъртете" по няколко пъти, докато ги позапомните. След това можете да започнете със следващите 10-15 думи по същия начин. Така ще запомните думите в "краткотрайната" Ви памет.

Добре би било по-късно същия ден отново да си преговорите думите. На следващия ден - също.

Когато правите преговор на думи, можете да избирате и по-големи множества (например 30-100 думи).
Какво представлява изключването на дума от тест?
Това е много полезна възможност, която Ви позволява да се концентрирате само върху думите, които все още не сте запомнили, докато правите тест. (Забележете, че изключвайки дадена дума, Вие я изключвате само от текущия тест.)

Най-добре е да обясним с пример: Да речем, че днес сте въвели 24 нови думи, които искате да научите. Можете да изберете първата половина от тях (12) и да започнете с тях "тест". Започнете да се пробвате да познавате поредната дума. След като "извъртите" всичките 12 думи по няколко пъти, постепенно ще започнете да ги познавате. Но ще забележите, че някои думи ще ги познавате още от втория-третия път, а други - може би след поне 10 показвания. Идеята на "изключване на дума от тест" е да можете да махнете тези думи, които считате, че вече сте понаучили и няма смисъл да продължават да Ви се показват.

За въпроси, мнения и препоръки, пишете на