MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
доволен; задоволявам [1] content
сблъсквам (се) [1] clash
под гаранция [1] on bail
отежнявам, влошавам [1] aggravate
страховит, ужасен [1] macabre
неутолим [1] insatiable
череп [1] skull
следовател (при смъртни случаи) [1] coroner
конфликт [1] clash
[2] strife
оставка [1] resignation
пълномощник, адвокат [1] attorney
набеден [1] alleged
както се твърди, според слуховете, уж [1] allegedly
лакей, слуга [1] footman
юзда [1] bridle
[2] rein
[3] curb
съгласие [1] consent
[2] assent
съгласявам се [1] assent
[2] consent
размножавам се бързо (и прен.) [1] proliferate
човек, който пътува на автостоп [1] hitch-hiker
яма, трап [1] pit
капан, клопка [1] pitfall
кученце [1] pup
[2] puppy
[3] lap dog (луксозно)
[4] snapdragon (бот.)
посеви, реколта [1] crop
пехотинец [1] footman
разпространявам се [1] proliferate
подготвителен [1] preliminary
основен ремонт [1] overhaul
щателен преглед [1] overhaul
връзвам животно за кол [1] tether
домакинство [1] household
присъщ, свойствен, съществен [1] intrinsic
мустак (на котка) [1] whisker
бакенбард [1] whisker
четливост [1] legibility
шпионка [1] eyelet
дупчица (за шнур и пр.) [1] eyelet
цвърча, чуруликам [1] twitter
[2] tweet
[3] carol
недъгав, сакат [1] crippled
тайнствен, мистериозен [1] arcane
съсредоточавам (се) (в една точка) [1] converge
скут [1] lap
очебиен, изпъкнал [1] salient
слепоочие [1] temple
кора [1] crust (земна, ледена, на хляб)
[2] peel (на плод)
[3] bark (на дърво)
[4] cortex (на гл. мозък; бот.)
лопата, гребло [1] paddle
проникващ, широко разпространен [1] pervasive
попадам/натъквам се неочаквано на [1] stumble on
[2] stumble upon
спъвам се, препъвам се [1] stumble
прахосмукачка [1] hoover
[2] vacuum cleaner
вездесъщ, който се среща/е навсякъде, повсеместен [1] ubiquitous


Отиди на страница: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на