MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
изморително пътуване [1] a weary journey
Един слаб брадат човек седна срещу мен във влака. [1] A thin, bearded man sat opposite me on the train.
Редици дървени и железни колиби служеха за магазини. (бараки) [1] Rows of wooden and iron shacks served as shops.
порутена къщурка [1] a ramshackle cottage
Тук е задушно. [1] It is stifling here.
Задушен, претъпкан влак. [1] A stifling, crowded train.
Те ликуваха при новината за победата им. [1] They exulted at the news of their victory.
Ралф ликуваше. (тържествуваше) [1] Ralph was exultant.
вълчи апетит [1] a ravenous appetite
овнешко месо [1] mutton
овнешки бут [1] leg of mutton
пилешка кълка [1] leg of chicken
на шиш [1] on a spit
Тънко нарязано овнешко, печено на шиш. [1] Thinly sliced mutton grilled on a spit.
Тя замеси тестото и го остави да втаса. [1] She kneaded the dough and left it to rise.
Нуждаем се от още един леген вода, за да разредим сместа. [1] We need another basin of water to dilute the mixture. (basin: mainly BE)
леген гореща вода [1] a basin of hot water (basin: mainly BE)
острие на бръснач [1] a razor blade
Острието на ножа блесна под лунната светлина. [1] The blade of the knife flashed in the moonlight.
стрък трева [1] a blade of grass


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на