MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Автобусът раздруса пътниците докато слизаше по каменистия път. [1] The bus jolted its passengers as it went down the rocky road.
дремя (клюмам) [1] doze
Дядо дремеше на стола си. [1] Grandad was dozing in his chair.
Задрямах за няколко секунди. [1] I dozed off for a few seconds.
Трябва да съм задрямал. [1] I must have dozed off.
Лицето му бе отблъскващо, дори враждебно. [1] His face was forbidding, even hostile.
Неприветливото му изражение. (отблъскващо) [1] His grim expression.
Бъдещето изглежда мрачно. [1] The future looks grim.
Юфка задушена в чеснов сос. [1] Noodles smothered in garlic sauce.
Той бъхтеше към вкъщи през кишата. [1] He slogged home through the slush.
вол [1] ox (plural: oxen)
[2] bullock (young ox/bull)
Дърво отрупано с ябълки. [1] A tree laden with apples.
Камионът бе напълно натоварен. [1] The lorry was fully laden.
коноп [1] hemp
бял цвят (на дърво) с розов отенък [1] white blossom tinged with pink
Шубракът постепенно стана по-висок и обагрен в зелено. (както си вървяхме) [1] The scrub gradually became taller and tinged with green.
трън (шип, бодил) [1] thorn
покрайнини, предградия [1] outskirts
Те живеят в покрайнините на Париж. (предградията) [1] They live on the outskirts of Paris.
Тя седна с въздишка от умора. [1] She sat down with a weary sigh.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на