MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Тази страна на пътя, която е от към брега. [1] The landward side of the road.
Корабът зави към брега. [1] The ship turned landward.
лозе [1] vineyard
стръмен наклон [1] a steep slope
скакалец [1] grasshopper
[2] locust (вредител)
рояк скакалци [1] a swarm of locusts
рояк пчели [1] a swarm of bees
недостатъчни средства [1] inadequate resources
недостатъчно финансиране [1] inadequate funding
изпарение [1] vapour (AE:vapor)
водно изпарение [1] water vapour (AE:vapor)
вредни пари (токсични) [1] noxious fumes
противна миризма [1] a foul odor (BE: odour)
лошият му дъх [1] his foul breath
оръжеен склад [1] an arms depot
едър полицай (як, плещест) [1] a burly policeman
Томас впрегна понито към каруцата. [1] Thomas hitched the pony to the cart.
Бен стисна зъби и се гмурна. [1] Ben gritted his teeth and plunged in.
Той бе удрян до смърт. (отново и отново) [1] He was battered to death.
раздрусвам [1] jolt


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на