MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
тъкачен стан [1] loom
Внезапно една планина се издигна пред тях. [1] Suddenly a mountain loomed up in front of them.
Икономическа криза се задава на хоризонта. [1] An economic crisis is looming on the horizon.
пристанище [1] harbour (AE:harbor)
[2] port
[3] wharf (товарно)
каруца [1] cart
кон и каруца [1] a horse and cart
количка за стоки (в супермаркети и т.н.) [1] cart (AE)
[2] trolley (BE)
Изглеждаш крайно окаян. (извънредно) [1] You look utterly miserable.
Той изглеждаше крайно нелепо. (извънредно) [1] He looked utterly ridiculous.
стол (за хранене) [1] canteen
поцинковам [1] galvanize
поцинковано желязо [1] galvanized iron
Къщата им граничеше с полицейския участък. [1] Their house abutted the police station. (also "abutted onto ...")
Мексико граничи с някои от най-богатите части на Съединените Щати. [1] Mexico abuts on some of the richest parts of the United States.
многолюдна улица [1] a thronged street
Тя се загуби в навалицата. (тълпата) [1] She got lost in the throng.
Огромна тълпа се бе събрала около говорителя. [1] A huge throng had gathered round the speaker.
чувал [1] sack
чувал брашно [1] a sack of flour
Направете разрез в стъблото под някоя пъпка. (цепка) [1] Make a slit in the stem under a bud.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на