MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Този къс земя е обработван от стотици години. [1] This piece of land has been tilled for hundreds of years.
пуст пейзаж (запустял) [1] a desolate landscape
Сушите, които опустошиха равнините. (направиха запустяли) [1] The droughts that desolated the plains.
Училище с оскъдни средства. [1] A school with meagre resources.
оскъдна заплата [1] a meagre salary
Те работиха от изгрев до залез. [1] They worked from sunup to sundown.
Веднъж той бе посетил панаир в Единбург. [1] He had once attended a fair in Edinburgh.
боледуващата икономика на страната (болнавата, недъгавата) [1] the country's ailing economy
Отидох да видя болнавата ми майка. (болната, боледуващата) [1] I went to see my ailing mother.
Трябва да си полудял, момко? [1] You must be daft, lad.
глупава идея [1] a daft idea
Майка му безмълвно вдигна подноса. (голяма чиния) [1] His mother silently picked up the platter.
кесийка [1] a money pouch (торбичка за пари)
торбичка за тютюн [1] a tobacco pouch
тежко пътуване (трудно, мъчително) [1] an arduous journey
Тежката задача по натоварването на всичките кутии във вана. [1] The arduous task of loading all the boxes into the van.
Гледката ме изпълни със страхопочитание. [1] The sight filled me with awe.
файтон [1] cab
[2] hansom (с две колела и място за кочияша зад пътниците)
Колата бе запалена и прекатурната от един хълм. (съборена) [1] The car was set alight and pushed over a hill.
Лампата бе запалена. [1] The lamp was alight.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на