MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Това малко поточе може да се превърне в потоп, когато завали силно. [1] This little stream can become a deluge when it rains heavily.
потоп от посетители [1] a deluge of visitors
калай [1] tin
тенеке, консервена кутия (тенекиена кутия и т.н.) [1] tin
Медните тигани са калайдисани отвътре. [1] The copper pans are tinned inside.
Камбаните ехтяха по Коледа. (звъняха) [1] The bells pealed out on Christmas Day.
Луната е небесно тяло. [1] The moon is a celestial body.
небесният град [1] the celestial city
цвекло [1] beet
просвам се, изтягам се [1] sprawl
Препънах се в камък и се проснах на тротоара. [1] I tripped on a stone and went sprawling on the pavement.
запарка [1] infusion
Кипнах от гняв заради обидата. [1] I seethed with anger over the insult.
привлекателен (cause to be loved or liked) [1] endearing
Той имаше безгрижен характер. (нрав) [1] He had a light-hearted disposition.
Новото стратегическо разположение на войските ни. [1] The new strategic dispositions of our forces.
наклонност да мами (склонност) [1] a disposition to deceive
Склонността на съдията към милосърдие. [1] The judge's disposition to clemency.
зов за милосърдие [1] an appeal for clemency
обработвам (земя) (ора, култивирам...) [1] till


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на