MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Ще ми вденеш ли иглата? [1] Will you thread the needle for me?
диригент [1] conductor
Вие сте д-р Смит, предполагам? [1] You are Dr Smith, I presume?
Неговото забележително влечение към животните. [1] His remarkable affinity with animals.
главен прислужник [1] butler
килер [1] pantry (за прибори, чинии и т.н.)
[2] larder (за храна, провизии и т.н.)
превъзнасям (възхвалявам) [1] eulogize
Губернаторът я превъзнесе. (in a speech or piece of writing) [1] The governor eulogized her.
фондация [1] endowment
дарение [1] endowment
Нейните дарения към стотици благотворителни каузи са легендарни. [1] Her endowments to hundreds of charitable causes are legendary.
жребец [1] stallion
Жребец, който е станал баща на няколко победителя (в надбягвания). [1] A stallion that has sired several race winners.
воал, було [1] veil
гръмотевица (трясък от гръм) [1] thunderclap
[2] clap of thunder
[3] peal of thunder
Вратата се отвори като гръмотевица. [1] The door opened like a thunderclap.
Безмилостната критика към последния му роман. [1] The pitiless criticism of his last novel.
Имахме вино в изобилие. [1] We had wine in abundance.
Небето бе осветено от светкавици. [1] The sky was lit by flashes of lightning.
потоп [1] flood
[2] deluge


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на