MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
конус [1] cone
стереометрия [1] solid geometry
трапец (геом.) [1] trapezium (BE, pl. trapezia /in AE means none of the 4 sides are parallel/)
[2] trapezoid (AE /in BE means none of the 4 sides are parallel/)
Сферата е фигура с три измерения. [1] A sphere is a solid figure.
Прекараха следобеда в копаене. [1] They spent the afternoon hoeing.
Свежите цветове на ей онова дърво. [1] The fresh blooms on yonder tree. (OLD USE)
Вратата била отворена и закрепена с клин. [1] The door was wedged open.
Гарнирайте с лимонови парченца. [1] Garnish with lemon wedges. (a piece of food shaped like a wedge)
Парче (триъгълно) сирене. [1] A wedge of cheese. (a piece of food shaped like a wedge)
Дядо ми непрекъснато си бае за войната. (опява, повтаря непрекъснато и т.н.) [1] My grandfather harps on about the war all the time.
Черен пуловер очертаваше ширината на раменете му. [1] A black sweater outlined the breadth of his shoulders.
бална зала [1] ballroom
плъзгам (се) (нося (се) леко/плавно) [1] glide
сал [1] raft
риф (подводна скала (и прен.)) [1] reef
бряг [1] shore (на море, голямо езеро)
Салът би се носил точно над тези рифове. [1] The raft will glide right over those reefs.
Само няколко оцелели достигнаха брега. [1] Only a few survivors reached the shore.
блещукам [1] shimmer
Езерото блещукаше на лунната светлина. [1] The lake shimmered in the moonlight.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на