MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Той бе официално разкритикуван за справянето му със ситуацията. [1] He was officially censured for his handling of the situation.
Звучиш дрезгав/пресипнал - настинал ли си? [1] You sound husky - do you have a cold?
Той бе пресипнал от смеене. (прегракнал) [1] He was hoarse from laughing.
Тя звучеше малко дрезгаво. [1] She sounded a bit hoarse.
Звукът на гласове се смесваше с боричкане със столове. [1] The sound of voices mingled with a scraping of chairs.
Тя имаше силно желание да общува с останалите гости. [1] She was eager to mingle with the other guests.
Добавете джоджена и оставете вкусовете да се смесят. [1] Add the mint and allow the flavours to mingle.
пристъп на плач [1] a paroxysm of weeping
пристъпи на смях [1] paroxysms of laughter
Не пий толкова бързо - ще почнеш да хълцаш. [1] Don't drink so fast - you'll get hiccups. (BE: get/have hiccups, AE: get/have the hiccups)
Той можеше да удуши това безочливо парвеню. (безсрамно, нагло) [1] He could have strangled this impudent upstart.
Ученикът го погледна озадачен. (объркан, смутен) [1] The student looked at him, perplexed.
Болестта продължи да озадачава докторите. [1] The disease has continued to perplex doctors.
Вратът ми болезнено пулсираше. (тупкаше) [1] The back of my neck throbbed painfully.
Ходилото й пулсираше с болка. [1] Her foot was throbbing with pain.
Затворниците са били измъчвани и осакатявани. [1] The prisoners had been tortured and mutilated.
Той го сграбчи за тила. [1] He grabbed him by the scruff of his neck.
Патрик се намръщи, но направи това, което му бе казано. [1] Patrick scowled, but did as he was told.
Правителството повика армията от запаса да помогне в справянето с размирицата. [1] The government called out the militia to help cope with the rioting.
Някой се спотайваше в мрака. [1] Someone was lurking in the shadows.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на