MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Тя тръпнеше в очакване. [1] She tingled with excitement.
Хари почувства изтръпване в ръката. [1] Harry felt a tingling sensation in his hand.
Жена със силни политически убеждения. [1] A woman of strong political convictions.
Те непрестанно се караха. [1] They quarreled incessantly.
Непрестанни оплаквания. [1] Incessant complaints.
Непрекъснат дъжд. [1] Incessant rain.
Бен изпелтечи извинение. [1] Ben stammered out an apology.
Винаги, когато бе ядосан, започваше да малко да заеква. [1] Whenever he was angry he would begin to stammer slightly.
"Аз.... аз не мога" - Изабела пелтечеше. (заекваше) [1] "I... I can't," Isabel stammered.
Внезапна промяна на времето. [1] An abrupt change in the weather.
Никой благоразумен мениджър не би оторизирал това. [1] No prudent manager would authorize that.
Би било благоразумно да го вземете. [1] It might be prudent to get it.
Не мога да забележа никаква разлика между двете полици. (разпознавам, съзирам) [1] I can discern no difference between the two policies.
Успяхме да различим градче в далечината. (разпознаем, забележим) [1] We could discern a town in the distance.
Трудно е да се съзре някакъв шаблон в тези фигури. (разпознае, забележи) [1] It is difficult to discern any pattern in these figures.
Удивително е, че те са свободни да вървят по улиците безнаказано. [1] It's astonishing that they are free to walk the streets with impunity.
Той кара колата на майка си скришом, докато тя е на работа. [1] He drives his mother's car on the sly while she's at work.
Ашли слушаше в захлас. (с възторг) [1] Ashley listened with rapture.
Момчетата се втренчили в него с възторг. [1] The boys gazed up at him in rapture.
вот на недоверие [1] a vote of censure


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на