MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Не ме вини, аз просто изпълнявам каквото ми е наредено. [1] Don't blame me, I'm only carrying out my orders.
Войниците ни проведоха успешна атака миналата нощ. [1] Our soldiers carried out a successful attack last night.
Плановете за повторно отваряне на училището бяха отложени/изоставени. [1] Plans to reopen the school have been shelved.
Градината се спуска леко надолу към морето. [1] The garden shelves gently towards the sea.
Мобилните телефони се превърнаха в абсолютно необходима част от живота ни. [1] Mobile phones have become an indispensable part of our lives.
Тази книга е абсолютно необходимо средство за изследователите. [1] This book is an indispensable resource for researchers.
прекалено пълен, затлъстял [1] obese
затлъстяване сред децата [1] childhood obesity
Хари е генетично предразположен към затлъстяване. [1] Harry is genetically inclined to obesity
Итън спря, за да си поеме въздух, след което продължи нагоре по хълма. [1] Ethan paused for breath, then continued up the hill.
русалка [1] mermaid
излюпвам (се) [1] hatch
Прости невежеството ми, но как всъщност работи това? [1] Excuse my ignorance, but how does it actually work?
Обществен страх и невежество относно СПИН. [1] Public fear and ignorance about AIDS.
Стените са били почернели и обгорели от огъня. [1] The walls had been blackened and scorched by fire.
Къщите наоколо били обгорени от горещината вследствие взрива. [1] Surrounding houses were scorched by heat from the blast.
Баща им винаги задоволяваше всяка нейна прищявка. (угаждаше) [1] Their father had always indulged her every whim.
Те били огорчени от резултата. (обидени, наскърбени...) [1] They were aggrieved at the outcome.
Склонността на автора за философски анализ. (дарбата) [1] The author's faculty for philosophical analysis.
Клои притежаваше страхотна способност да поема информация. (дарба) [1] Chloe had a great faculty for absorbing information.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на