MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
нарушаване на правилата [1] an infringement of the rules
нарушаване на авторско право [1] copyright infringement
коремче [1] tummy
Той не мигна цяла нощ, заради болка в корема. [1] He was up all night with tummy ache.
Срамежлива жена, която избягваше публичността. (отбягваше) [1] A shy woman who shunned publicity.
Той отбягваше светското общество. [1] He shunned fashionable society.
пакост [1] mischief
Той е бил така надрусан, че не може да си спомни нищо. [1] He was so doped up that he can't remember a thing.
Момичето е било упоено и отвлечено. [1] The girl had been doped and kidnapped.
Въздух е вкаран в стомаха, за да го разшири. (раздуе) [1] Air is introduced into the stomach to distend it.
Той тъкмо получи работа да събира такси на входа на магистралата. [1] He's just got a job collecting tolls at the start of the motorway. (motorway:BE)
Проверяваш ли ме? [1] Checking up on me?
Ще проверя, ще видя как стои работата. [1] I'll check up on the matter.
Съотношението между мъжете и жените на конференцията бе 10 към 1. [1] The ratio of men to women at the conference was ten to one.
Съотношението между печалба и доход. [1] The ratio between profits and incomes.
Той бе един от 30 кандидата за работата. [1] He was one of 30 applicants for the job.
Колко кандидата имаше за работата? [1] How many applicants did you have for the job?
лабораторно оборудване [1] laboratory equipment
Уставът изпълнява договор от 1954. (осъществява) [1] The regulations implement a 1954 treaty.
Селскостопански сечива. (оръдия, инструменти и т.н.) [1] Agricultural implements.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на