MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
унил [1] despondent
[2] dejected
[3] crestfallen
приковавам; занитвам [1] rivet
ценни книжа [1] securities
опитвам се да направя нещо [1] to have a go at something
юр. издръжка (на съпругата след развод) [1] alimony
вместо, наместо [1] in lieu of
непредумишлено убийство [1] manslaughter
навън, на открито [1] outdoors
сергия, щанд [1] stall
прилежен, усърден, старателен, трудолюбив [1] diligent
[2] assiduous
[3] painstaking
много ми хареса [1] I was much taken with it
харесвам [1] take to
намесвам се в разговор, обаждам се [1] chime in
учтив [1] courteous
сърдечен, топъл, задушевен [1] cordial
лице, израз, изражение [1] countenance
презрение [1] contempt (a strong feeling of disliking and having no respect for someone or something)
[2] scorn (the feeling that someone or something is stupid or does not deserve respect)
[3] disdain
сепвам (се), стряскам (се) [1] startle
поглеждам/гледам подозрително [1] to look askance
приветлив [1] affable


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на