MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
повърхностно изречени обобщения (изречени лесно, без да се помисли за проблемите и т.н.) [1] glib generalizations
всмукване [1] suction
Лекарите използваха тръба, за да изсмукат камъните от жлъчния мехур. [1] Physicians used a tube to suction out the gallstones.
Натисни звънеца, ако знаеш отговора. [1] Press the buzzer if you know the answer. (an electrical device, similar to a bell)
Комините на фабриката бълваха дим към небето. [1] Factory chimneys spewed fumes out into the sky.
Нефт се е разлял от повредения танкер. [1] Oil spewed out of the damaged tanker. (poured or forced out in large quantities)
Части от лава попаднаха на земята като се изпаряваха/пушеха и цвърчаха. [1] Fragments of lava hit the ground, fuming and sizzling.
Наденичките цвърчат в тигана. [1] The sausages are sizzling in the pan.
бедрена кост [1] femur
костур [1] perch
Гарван кацна високо на бора. [1] A raven perched high in the pine.
Къща разположена на скала над града. [1] A house perched on a cliff above the town.
Гларус кацна на мачтата. [1] A herring gull perched on the mast.
чума; напаст [1] plague
Той я изтормозваше с въпроси. (вадеше й душата) [1] He was plaguing her with questions.
бум на чума (избухване, пламване, изригване) [1] an outbreak of plague
нашествие от бълхи [1] a plague of fleas
щитовидна жлеза [1] thyroid gland
хипофизна жлеза [1] pituitary gland
[2] hypophysis
нарушение, посегателство [1] infringement


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на