MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Редица посетители дойдоха до вратата. [1] A succession of visitors came to the door.
Той даде два изстрела бързо един след друг. [1] He fired two shots in quick succession.
Простото изричане на няколко банални фрази. [1] The simple utterance of a few platitudes.
място за срещи, сборище (особ. политически, спортни) [1] venue
Министерски съвет [1] Council of Ministers
заседателна зала [1] a conference room
[2] council-chamber
градски съвет [1] city council (or "town council")
(нападение от) засада [1] ambush
засада (при футбол, хокей) [1] off-side
Компютрите могат да бъдат използвани за улесняване изучаването на езици. [1] Computers can be used to facilitate language learning.
Новата рампа ще улесни влизането на инвалидни колички. [1] The new ramp will facilitate the entry of wheelchairs.
По изключение, неговата обиконовено многословна жена бе съгласна да слуша. [1] For once, his usually verbose wife was content to listen.
многословен (повече от необходимото) [1] verbose
Ричард узурпира трона. (обсеби) [1] Richard usurped the throne.
Неин морален дълг е да каже на полицията това, което знае. [1] It's her moral obligation to tell the police what she knows.
Тя е много нравствена жена. [1] She's a very moral woman.
дух (на армия и пр.) [1] morale
Духът им бе висок. [1] Their morale was high.
Войниците били убити от засада. [1] The soldiers were killed in an ambush.
Деца, играещи си на люлките. [1] Kids playing on the swings.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на