MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Фирмата ще ви възстанови пътните разходи. [1] The company will reimburse you for travel expenses.
полицаи-новобранци [1] rookie cops
храбър воин [1] a valiant warrior
Той се сражава храбро до края. [1] He fought valiantly until the end.
сушена синя слива [1] prune (a dried plum)
жлъчка (течността) [1] bile
[2] gall
жлъчен мехур [1] gall
[2] gall-bladder
Следа от червило по чашата. (зацапано петно) [1] A smudge of lipstick on the cup.
Тя плачеше и гримът й за мигли се размаза. [1] She was crying and her mascara had smudged.
калий [1] potassium
плешив [1] bald
[2] bald-headed
Спри да мънкаш! [1] Stop mumbling!
Тя смутолеви нещо, че била твърде заета. [1] She mumbled something about being too busy.
счупена челюст [1] a broken jaw
Тя носеше голяма златна огърлица със скъпоценни камъни. (бижута, скъпоценности) [1] She was wearing a large gold necklace set with jewels.
Автобусът се отклони от пътя. [1] The bus swerved off the road.
Животът изглежда сякаш се разпада/разкъсва по шевовете. [1] Life seems to be falling apart at the seams.
Заший фин шев. (тънък, деликатен, изискан) [1] Sew a fine seam.
(дълги) чорапи без шев [1] seamless stockings
Наематели, които закъсняват с наема си, рискуват да бъдат изгонени. [1] Tenants who fall behind in their rent risk being evicted.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на