MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Протестът ми бе пренебрегнат. (оставен без внимание, незабелязан) [1] My protest went unheeded.
Катастрофални летни наводнения, причинени от топенето. [1] Catastrophic summer floods caused by thawing.
Ледовете на езерото се разтопиха през март. [1] The lake thawed in March.
До нея на каишка припкаше малко сиво кученце. [1] At her side on a leash trotted a small grey dog.
Кученцето, което можеше да има бяс, е в кучешка колибка под карантина. [1] The puppy, which may have rabies, is at a quarantine kennel.
буре с ром [1] a cask of rum
Строги мерки за безопасност. [1] Stringent safety measures.
Щателното тестване на продукти. [1] The rigorous testing of products.
Режимът ми на упражнения е малко по-строг спрямо повечето. [1] My exercise regime is a little more rigorous than most.
Втората вноска от заем. [1] The second instalment of a loan. (also installment)
на изплащане [1] installment plan (AE)
[2] hire purchase (BE)
Ще описвам всичко подробно по-късно тази седмица. [1] I'll be writing everything up later this week.
Повечето от работата бе свършена от чираци. [1] Most of the work was done by apprentices.
Тя работи във фризьорския салон като чирак. [1] She works in the hairdresser's as an apprentice.
язовец (борсук) [1] badger
чирак [1] apprentice
Тя ми досажда със седмици докато накрая не се предадох. (не ме остави на мира, изтормози ме) [1] She badgered me for weeks until I finally gave in.
Джим пътува до Манхатан всеки ден. [1] Jim commutes to Manhattan every day.
Работата й представлява сливане на няколко различни стила. (комбиниране, съединяване) [1] Her work is a fusion of several different styles.
Сливането на мед и цинк, за да се образува месинг. [1] The fusion of copper and zinc to form brass.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на