MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Своеволните арести на политически опоненти. [1] The arbitrary arrests of political opponents.
своеволно решение (произволно) [1] an arbitrary decision
Мащабни военни офанзиви, които могат да изложат на опасност мирния процес в ОН. [1] Large-scale military offensives which could jeopardize the UN peace process.
Тя възнамеряваше да препредаде всичко, което бе научила. [1] She intended to relay everything she had learned.
Първо на мен ми казаха новина и аз тогава я препредадох на другите. [1] I was told the news first and then I relayed it to the others.
550-метрово щафетно бягане. [1] A 550-meter relay race.
Бригади работници бяха пратени на смени. [1] Gangs of workers were sent in relays.
Съжалявам за безпорядъка в кухнята. (безредие, хаос, бъркотия) [1] Sorry about the clutter in the kitchen.
Купчини книги и хартии бяха разхвърляни по бюрото му. [1] Piles of books and papers cluttered his desk.
Той не можа да разбере значението на това изречение. [1] He couldn't conceive the meaning of that sentence.
Масов бунт бе напълно възможен. (мислим, въобразим) [1] A mass uprising was entirely conceivable.
Рекламата е насочена преди всичко към деца. [1] The advertisement is aimed primarily at children.
Подписът й е съвсем нечетлив. [1] Her signature is totally illegible.
Той изложи на опасност работата си постоянно не идвайки навреме. [1] He jeopardized his job by being persistently unpunctual.
Безредици избухнаха в столицата. [1] Riots broke out in the capital.
полиция по безредиците (срещу бунтовете) [1] riot police
Конгресът отказа да гласува законопроекта. (прокара) [1] Congress refused to enact the bill.
Конгресът прокара законопроект за данъчна реформа. (гласува) [1] Congress enacted a tax reform bill.
По-малките местни кредитори вземат високи лихви. [1] The smaller local lenders charge high interest rates.
Предупрежденията й бяха пренебрегнати. [1] Her warnings went unheeded.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на