MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Прекарахме седмица в бродене из улиците на Рим. [1] We spent a week tramping the streets of Rome.
Конят изпръхтя и тропна нетърпеливо с копито. [1] The horse snorted and stamped its hoof impatiently.
Сложи месото в плитка чиния. [1] Place the meat in a shallow dish.
Пържи лука в плитък тиган. [1] Fry the onions in a shallow pan.
Дори повърхностна ревизия разкри сериозни пропуски. [1] Even a superficial inspection revealed serious flaws.
Опитах да се измъкна от стаята. (тихо, незабелязано, крадешком) [1] I tried to slink out of the room.
Котка, промъкваща се през тревата към своята жертва. [1] A cat slinking through the grass toward its prey.
Докторите намериха неоспоримо доказателство за увреждане на нерва. [1] Doctors found undisputed evidence of nerve damage.
развратен живот [1] a life of debauchery
Атмосфера на лицемерие и измама. [1] An atmosphere of hypocrisy and deceit.
разширени зеници [1] dilated pupils
Това лекарство ще разшири артериите. [1] This drug will dilate the arteries.
Той има червена коса и лунички. [1] He has red hair and freckles.
Тя наистина е противна. [1] She's really obnoxious.
сръдливо старче (кисело, раздразнително) [1] a grumpy old man
Културното наследство на Италия. [1] The cultural heritage of Italy.
Цветист гоблен, изобразяващ ловна сцена. (ярък, пъстър) [1] A colourful tapestry depicting a hunting scene.
Районът е истински рай за онези, които обичат да ходят и плуват. (същински) [1] The area is a veritable paradise for those who love walking and swimming.
Градината ми се бе превърнала в същинска джунгла докато се върна от почивка. [1] My garden had become a veritable jungle by the time I came back from holiday.
Случайно избрано число. (произволно) [1] An arbitrarily chosen number.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на