MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Огънят отново пламна. (разгоря се) [1] The fire flared up again.
нахален продавач (напорист) [1] a pushy salesman
Бях ударен по главата и припаднах. (разг.) [1] I was hit on the head and passed out.
газирана вода [1] fizzy water
[2] carbonated water
[3] sparkling water
Събрахме сухи клонки да запалим огън. (съчки, клечки) [1] We collected dry twigs to start the fire.
Съчка изпращя под краката ми. [1] A twig snapped under my feet.
Учителят счупи тебешира на две и ми даде едно парче. [1] The teacher snapped the chalk in two and gave me a piece.
Той се сопна на Уолтър без причина. [1] He snapped at Walter for no reason.
Дейв ме снима със Соня. (щракна ни снимка) [1] Dave snapped a picture of me and Sonia.
Нямаше и зрънце истина в това, което той каза. [1] There wasn't a grain of truth in what he said.
Цената на петрола скочи през последните седмици. (литна, покачи се много) [1] The price of petrol has soared in recent weeks.
Тя наблюдаваше гълъба да се извисява над кестените. [1] She watched the dove soar above the chestnut trees.
извисяващ се небостъргач [1] a soaring skyscraper
Птицата размаха крила и се извиси във въздуха. [1] The bird spread its wings and soared into the air.
Тя беше на стълба и чистеше прозореца. [1] She was up a ladder, cleaning the window.
Те харесваха църквите си неукрасени. (простички, без украшения) [1] They liked their churches to be unadorned.
Той намери утеха в църквата. [1] He found solace in the church.
Музиката бе голяма утеха за мен. [1] Music was a great solace to me.
Египетският метод за балсамиране. [1] The Egyptian method of embalming.
Просто остани тук с куфарите, докато отида и намеря такси. [1] Just stay put with the cases, while I go and find a taxi.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на