MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
клатя (се), поклащам (се) [1] wag
[2] waggle
одъртял, грохнал [1] decrepit
закачам се, задявам се [1] banter
ръмжа, зъбя се [1] snarl
молец [1] moth
плах [1] timid
прямо, без заобикалки [1] bluntly
боготворя [1] worship
пледирам [1] plead
отклонявам се (от правия път) [1] stray
сърдито, ядосано [1] crossly
потупвам [1] pat
пейка (в църква) [1] pew
необременен [1] unencumbered
неипотекиран [1] unencumbered
втрещен, поразен [1] aghast
кикотя се [1] giggle
юношески, младежки [1] juvenile
малолетен [1] juvenile
куцам, накуцвам [1] hobble


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на