MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Пациентът спазваше предписанията на доктора. [1] The patient complied with the physician's orders.
Тя бе старателна при посочването на всяка отличителна черта. [1] She was assiduous in pointing out every feature.
Нека само мина през ключовите точки още веднъж. (summarising) [1] Let me just run over the key points again.
Направихме опис на всичко в апартамента. [1] We made an inventory of everything in the apartment.
Въпреки, че е оживен град, Дъблин има характера на провинциално градче. (атмосферата) [1] Despite being a busy city, Dublin has the ambience of a country town.
Поговорка, обикновено приписвана на Конфуций. [1] A saying usually attributed to Confucius.
Изградихме добри взаимоотношения с доставчиците ни с течение на времето. [1] We have built good relationships with our suppliers over time.
Градът е оживен от зори до здрач. [1] The city is buzzing from dawn to dusk.
Албумът й е сериозен претендент за наградата Албум на годината. (съперник, състезател) [1] Her album is a strong contender for the Album of the Year award.
Три въоръжени групи се борят за власт. (сражават, съперничат...) [1] Three armed groups are contending for power.
Вие двамата се познавате, доколкото разбирам. [1] You two know each other, I gather.
Трябваше да се откажем от плановете ни за почивка. [1] We've had to jettison our holiday plans.
Пейка направена от дърво. [1] A bench made of timber.
Тя бе много податлива на ласкателства. [1] She was very susceptible to flattery.
Тези растения са особено чувствителни към студа. [1] These plants are particularly susceptible to frost.
Той винаги се опитва да се подмаже на шефа си. [1] He's always trying to ingratiate himself with his boss.
Тя бързо опита да се подмаже на новата администрация. [1] She quickly sought to ingratiate herself with the new administration.
След като той напусна, ние можехме отново да продължим живота си нормално. [1] After he left we were able to get on with our normal lives again.
Трябваше да задържиш дяловете, вместо да ги продаваш. [1] You should have held on to those shares rather than selling them.
Тя винаги стои зад това, което смята, че е правилно. [1] She always stands up for what she believes is right.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на