MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
силно начервени бузи (червило/руж) [1] heavily rouged cheeks
Момчето бе неутешимо след смъртта на кучето му. [1] The boy was inconsolable after the death of his dog.
Детето плачеше неутешимо. [1] The child was crying inconsolably.
Той бе неутешим след развода. [1] He was disconsolate after his divorce.
Той се бе срещнал с неутешимата вдовица на човека. [1] He'd met the man's disconsolate widow.
Високата концентрация на захари образува сироп, когато сокът се изпарява. [1] The high concentration of sugars forms a syrup when the sap evaporates. (sap = сок на растение)
Той търсеше тиха и покорна жена, която да се подчинява на всяка негова дума. (смирена) [1] He was looking for a quiet submissive wife who would obey his every word.
Тя му бе напълно покорна. [1] She was totally obedient to him.
послушно дете [1] an obedient child
Много сме задължени на д-р Алън. [1] We are deeply indebted to Dr Allen.
Много сме ти задължени за помощта. [1] We're deeply indebted to you for your help.
Част от персонала са склонни да пристигат късно понеделниците. [1] Some of the staff are apt to arrive late on Mondays.
Уместно описание на нейната същност/нрав. (сполучливо) [1] An apt description of her nature.
Тя бе склонна да бърка миналото с настоящето. [1] She was apt to confuse the past with the present.
Той няма нужните умения за работата. [1] He lacks the necessary skills for the job.
Не е нужно да се носи вратовръзка. [1] It's not necessary to wear a tie.
Пиесата е пародия на Шекспировата трагедия "Юлий Цезар". [1] The play is a spoof on Shakespeare's tragedy 'Julius Caesar'.
добросъвестен ученик [1] a conscientious student
Добросъвестно старание за придържане към устава. (правилата, законите...) [1] A conscientious effort to comply with the regulations.
Не всички адвокати са така съвестни като нея. [1] Not all lawyers are as scrupulous as she is.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на