MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Той бе вкаран по спешност в болница със сътресение. [1] He was rushed into hospital with concussion.
Земята се разтресе от експлозията. [1] The ground shuddered with the concussion of the blast.
Миналата година надминахме по продажби всичките ни конкуренти. [1] We outstripped all our competitors in sales last year.
Търсенето на дърва за огрев сега далеч надхвърля наличностите. [1] The demand for firewood now far outstrips supply.
френска кухня [1] French cuisine
Има и стол наблизо, който осигурява на пътниците закуска и обяд. [1] There's also a canteen nearby that provides travelers with breakfast and lunch.
Всеки мъж имаше театрален бинокъл, манерка и пътеводител. [1] Each man had an opera-glass, a canteen, and a guide-book.
Той нарами пушката. [1] He slung the rifle over his shoulder.
Почти всички имат съоръжения за развлечение/отдих на място. [1] Almost all have on-site recreational facilities.
Той прие работата, макар и с известно двоумение. [1] He accepted the job, albeit with some hesitation.
Крис отиде с нея, макар и неохотно. [1] Chris went with her, albeit reluctantly.
Кула с купол отгоре. [1] A tower surmounted by a dome.
Всякакви културни различия бяха преодоляни. (превъзмогнати) [1] All manner of cultural differences were surmounted.
Дървета бяха засаждани на равни интервали. [1] Trees had been planted at regular intervals.
За да се добера до архивите, трябваше да попълня молба/заявление. [1] To get into the archives I had to fill in a request form.
Страната дълго бе управлявана от тирани. [1] The country had long been ruled by tyrants.
Учителят бе истински тиранин. (главен учител, директор [BE] = principal [AE]) [1] My headmaster was a real tyrant.
Малко училище само с трима учители и директора. [1] A small school with just three teachers and the principal. (principal [AE])
Децата бяха раздразнителни след толкова време в колата. [1] The kids were peevish after so long in the car.
Джени ходеше с коса на плитки. [1] Jenni wore her hair in plaits.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на