MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Станахме така мокри, че дрехите ни прилепнаха към нас. [1] We got so wet that our clothes clung to us.
Храната бе обилна. [1] The food was lavish.
Тя го погледна с недоумение. [1] She looked at him in bewilderment.
Той продължи да размишлява над проблема докато ходеше към къщи. (обмисля, премисля) [1] He continued to ponder the problem as he walked home.
Капитан е по-нисш ранг от майор. (по-нискостоящ) [1] Captain is an inferior rank to major.
Тези продукти са по-долнокачествени от онези, които купихме миналата година. [1] These products are inferior to those we bought last year.
Увереността му е на доста ниско ниво. (много отпаднал, в лошо състояние) [1] His confidence is at a low ebb.
Тя презираше съседите си. (ненавиждаше) [1] She despised her neighbours.
Той ненавиждаше студеното време през Януари. (мразовитото) [1] He despised the frigid weather in January.
Закони срещу расовите предразсъдъци трябва да влязат в сила. (предубеждения) [1] Laws against racial prejudice must be enforced.
анти-еврейски предубеждения (предразсъдъци) [1] anti-Jewish prejudices
Хората се страхуваха от Божия гняв. [1] The people feared the wrath of God.
Кремът съдържа витамин А за подхранване на кожата. [1] The cream contains vitamin A to nourish the skin.
Имаме нужда да подхранваме надеждите и мечтите си. [1] We need to nourish our hopes and dreams.
Бизнесмен завлече инвеститори с милиони долари. (изигра, измами) [1] A businessman swindled investors out of millions of dollars.
Тя искаше да се сдобри с баща си. [1] She wanted to be reconciled with her father.
Разхищението на енергийни ресурси. [1] The profligate use of energy resources.
Беше безполезно да продължаваме преговорите. [1] It was futile to continue the negotiations.
Очакваме да учетворим печалбата ни през тази година. [1] We expect to quadruple our profits this year.
Черепът показва износване по ръбовете на зъбите. [1] The skull shows attrition of the edges of the teeth.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на