MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Лиз и Мо се ненавиждаха. [1] Liz and Mo detested each other.
Някои историци игнорираха този аргумент/спор. [1] Some historians have been dismissive of this argument.
"Откъде да знам?" отговори брат ми, свивайки рамене. [1] "How should I know?" replied my brother, shrugging.
Не желая да любопитствам, но трябва да ти задам 1-2 въпроса. (да си пъхам носа) [1] I don't want to pry, but I need to ask you one or two questions.
Като репортер ми плащаха да надзъртам в живота на другите. (надничам, пъхам си носа) [1] As a reporter, I was paid to pry into other people's lives.
Други хора ще се стремят да бъдат като теб. [1] Other people will aspire to be like you.
Малцина от сремящите се към слава някога я постигат. (известност) [1] Few people who aspire to fame ever achieve it.
Толкова приятен и забавен човек! [1] Such a likable, amusing man!
Неговото 6-футово телосложение се тресеше от смях. (веселие, радост) [1] His six-foot frame shook with mirth.
Той е резервиран, мълчалив човек. [1] He's a reserved, taciturn person.
Старата сентенция "правото е на силния". (афоризъм, поговорка) [1] The old dictum "might makes right".
Известната сентенция на Декарт: "Мисля, следователно съществувам". [1] Descartes' famous dictum: 'I think; therefore, I am'.
Тя дръзна да излезе навън в снежната виелица. [1] She ventured out into the blizzard.
Заседнахме в снежна буря. [1] We got stuck in a blizzard.
Шофьорът бе симпатичен млад мъж. (мил, приветлив) [1] The driver was an amiable young man.
Изабел бе запленена от идеята. (очарована, омаяна) [1] Isabel was enchanted with the idea.
Бях омаян от начина, по който се усмихна. (очарован, пленен) [1] I was enchanted by the way she smiled.
Тя се напъха в одеждата и я закопча. (дрехата) [1] She pulled the garment on and zipped it up.
склонност към насилие [1] a propensity for violence
Вродената им склонност да се атакуват един другиго. [1] Their innate propensity to attack one another.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на