MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
суеверна жена [1] a superstitious woman
Подскочих да вдигна телефона. [1] I leaped up to answer the phone. (BE: leapt)
Бренда прескочи вратата и побягна през полето. [1] Brenda leaped the gate and ran across the field. (BE: leapt)
пламенен проповедник [1] a zealous preacher
пристъп на ревност (завист) [1] a pang of jealousy
Александър проповядваше да бъдем търпели [1] Alexander has been preaching patience.
пренаселеност [1] congestion
Пътищата в Лондон са много задръстени. [1] London's roads are heavily congested.
Носът му бил запушен. (или "беше") [1] His nose was congested.
кремове против бръчки [1] anti-wrinkle creams
Мерки да се обуздае разпространението на вируса. (контролира) [1] Measures to curb the spread of the virus.
Хората могат да бъдат подмамени да купят билети чрез находчива реклама. [1] People may be lured into buying tickets by clever advertising.
Имаше ужасна катастрофа. [1] There's been a dreadful accident.
Гледките/забележителностите ми напомняха за моето детство. [1] The sights were reminiscent of my childhood.
Тази песен така ми напомня за юношеството ми. [1] That song is so reminiscent of my adolescence.
Съдът може да наложи глоба. [1] The court can impose a fine.
Не искам да им се натрапвам. [1] I don't want to impose on them.
Отчаяни усилия да се намери решение. (безумни, неистови) [1] Frenzied efforts to find a solution.
Баснята за костенурката и заека. [1] The fable of the tortoise and the hare.
Бетси му се усмихваше глуповато докато говореше. (превзето) [1] Betsy simpered at him as she spoke.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на