MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Нищо не би могло да заличи спомена за тези трагични събития. [1] Nothing could obliterate the memory of those tragic events.
Не си бърши мръсните ръце на чистата ми кърпа! [1] Don't wipe your grubby hands on my clean towel!
банда мърляви деца (мръсни, запуснати) [1] a gang of grubby kids
Тя се олюля крачка назад. [1] She staggered back a step.
Тя ходеше залитайки. [1] She walked with a stagger.
Това, което ни смая бе огромната й заплата. [1] What staggered us was the sheer size of her salary.
Скали, които се издигаха почти отвесно от морето. [1] Cliffs which rose sheer from the sea.
Имаше някакви догадки за възможно сливане. [1] There has been some conjecture about a possible merger.
Чарлз бе доволен, че предположението му бе потвърдено. (радостен, щастлив / догадка) [1] Charles was glad to have his surmise confirmed.
Тя бе решителна и непоколебима. [1] She was resolute and unswerving.
Неговата дълбока омраза към всички чужденци. [1] His intense hatred of all foreigners.
Тя се усмихна срамежливо, когато той й направи комплимент за работата й. [1] She gave a bashful smile as he complimented her on her work.
Не можах да спра, тъй като изпълнявах поръчка. [1] I couldn't stop because I was on an errand.
Тя помоли Тим да й изпълни една поръчка. [1] She asked Tim to run an errand for her.
На онова старо дърво има гнездо на оси. [1] There's a wasps' nest in that old tree.
жило на оса [1] a wasp sting
Той хвана топката със страхотна ловкост. [1] He caught the ball with great dexterity.
нейната сръчност с пръчици за хранене [1] her dexterity with chopsticks
Недопустима намеса в делата на църквата. [1] An inadmissible interference in the affairs of the Church.
Някои хора са суеверни за разсипването на сол по масата. [1] Some people are superstitious about spilling salt on the table.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на