MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Внимателно издълбай вдлъбнатина за пантата. [1] Carefully chisel out a groove for the hinge.
Спри! Гъделичкаш ме! [1] Stop! You're tickling me!
студен облачен ден [1] a chilly overcast day
Проблемът е, че имаш мръсно подсъзнание. [1] Your problem is you've got a filthy mind.
Отвратително мръсна болница без хигиена. [1] A filthy hospital with no sanitation.
Критиката просто подкопава тяхната увереност. [1] Criticism just undermines their confidence.
Вонята на говежда тор. (оборска) [1] The reek of cattle dung.
Туристи пазарящи се за цената на сувенирите. [1] Tourists haggling over the price of souvenirs.
Планът бе обречен още от началото. [1] The plan was doomed from the start.
Тя го гледаше (гневно/свирепо) укорително. [1] She glared at him accusingly.
Слънцето ни огряваше заслепително. [1] The sun glared down on us.
Докладът трябва да бъде разбираем за клиента. (понятен, смислен) [1] The report needs to be intelligible to the client.
Винс гледаше с уста зинала от ужас. [1] Vince watched, his mouth agape in horror.
Ако трябва да съм откровен, мисля, че правиш ужасна грешка. [1] To be candid with you, I think you're making a dreadful mistake.
граф [1] earl (в Англия)
[2] count (в континентална Европа)
акт на пълно безразсъдство [1] an act of sheer folly
Тя каза, че идеята била безумие. [1] She said that the idea was folly.
чисто лицемерие [1] sheer hypocrisy
Тя имаше наглостта да ми поиска още пари. [1] She had the effrontery to ask me for more money.
Хирошима бе почти заличена от атомната бомба. [1] Hiroshima was nearly obliterated by the atomic bomb.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на