MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
незаетост [1] leisure
станиол [1] tin foil
увеличавам (се), уголемявам (се), усилвам (се) [1] augment
сдържан, резервиран [1] reticent
не им се иска да говорят [1] they're loath to talk
млъквам [1] clam up
терапевтичен, лечебен [1] therapeutic
сливане (на реки) [1] confluence
снизходителен, невзискателен [1] lenient
скръб [1] grief
скърбя [1] sorrow
[2] grieve
[3] mourn
тиксо [1] sellotape
[2] scotch tape
ридая, плача, хлипам [1] sob
репетиция [1] rehearsal
оттеглям се, отдръпвам се [1] recede
ярост [1] fury
ручей, поток [1] brook
немощен, крехък [1] frail
пищя, крещя [1] shriek
[2] screech (остър/стържещ звук)
кът [1] nook


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на