MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Никола се цупеше цяла сутрин. [1] Nicola sulked all morning.
Симптомите на болестта включват висока температура, гадене и повръщане. [1] Signs of the illness include fever, nausea and vomiting.
груба/вулгарна шега [1] a crude joke
Грубо пресмятане на трудоспособното населението. [1] A crude estimate of the population available for work.
Нескопосано/примитивно направен дървен мост. [1] A crude wooden bridge.
Той внимателно повдигна капака на кутията. [1] He carefully lifted the lid of the box.
Сложи капак на тенджерата. [1] Put a lid on the saucepan.
Саймън все още се колебае дали да ходи в Колумбия. [1] Simon's still kind of iffy about going to Columbia.
Това, което каза беше истина. Въпреки всичко бе малко грубо. [1] What you said was true. It was, nevertheless, a little unkind.
Това бе същината на казаното от него. [1] That was the gist of what he said.
Земите принадлежащи на даден имот. [1] Lands pertaining to an estate.
Поведение подобаващо на една дама. [1] Conduct that pertains to a lady.
Доказателство имащо връзка със злополуката. [1] Evidence that pertains to the accident.
От сега нататъка ние сме врагове. [1] From now on we are enemies.
Често импулсивната реакция на жертвата на престъпление е отмъщение. [1] A victim's knee-jerk reaction to the crime is often revenge.
Пряма оценка. (честна, директна, откровена) [1] A forthright appraisal.
Имам усещането, че не сме желани тук. [1] I get the impression that we're not wanted here.
От това, което успях да видя, интерфейсът е много по-приятен. [1] From what I could see the interface is much nicer.
Стана ясно, че не бихме могли да се върнем в Англия. [1] It was made clear that we could not return to England.
Какъв е смисълът да бъда тук днес? [1] What's the point of me being here today?


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на