MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Не бива да си лекомислен за такива неща. (несериозен, вятърничав) [1] You shouldn't be flippant about such things.
Предстоящата сватба между Ричард и Сюзан. [1] The forthcoming nuptials between Richard and Susan.
бяла копринена сватбена рокля [1] a white silk wedding gown
Въже водеше надолу към тъмната бездна. [1] A rope led down into the dark abyss.
Преди хиляди години повърхността била безплодна пустиня. [1] Thousands of years ago the surface was barren desert.
Той се терзаеше как да отговори. [1] He anguished over how to reply.
Диспутът достигна до задънена улица. [1] The dispute had reached an impasse.
Тя погледна нагоре към мрачното небе и потръпна. (начумереното) [1] She looked up at the sullen sky and shuddered.
Американските президенти винаги встъпват в длъжност на 20 януари. [1] American presidents are always inaugurated on January 20th.
Постоянното бръмчене от трафика. [1] The steady drone of traffic.
Те положиха всички усилия да намерят двете момчета. [1] They made every endeavour to find the two boys.
Те зърнаха тъмно зелена кола. [1] They caught a glimpse of a dark green car.
Зърнахме порутеното абатство от прозореца на влака. (съзряхме; манастир) [1] We glimpsed the ruined abbey from the windows of the train.
Тази маневра доведе до раздор сред феминистките редици. (разногласие, препирня) [1] This maneuver caused dissension within feminist ranks.
Тийнейджъри хулигани скитат по улиците нощем. [1] Teenage louts roam the streets at night.
Науката винаги ме е омайвала. [1] Science has always fascinated me.
Ботушите им хрущяха силно по замръзналия сняг. (скърцаха) [1] Their boots crunched loudly on the frozen snow.
Носителят на радостни вести. [1] The bearer of glad tidings. (OLD USE)
Служебна кола и мобилен телефон са някои от придобивките при тази работа. [1] A company car and a mobile phone are some of the perks that come with the job. (perk: informal)
оценка, оценяване, преценка [1] appraisal


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на