MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Всеки излишък бе продаден, за да си увеличат приходите. [1] Any surplus was sold to augment their income.
Тя изглежда нямаше желание да обсъдим въпроса. [1] She seemed reluctant to discuss the matter.
Всички погледи бяха приковани към нея с ужас. [1] All eyes were riveted on her in horror.
Знам, че той е ужасно унил заради животите, които бяха погубени. [1] I know that he is terribly dejected over the lives which have been lost.
Тя започна да се чувства обезверена дали някога ще намери работа. [1] She started to feel despondent about ever finding a job.
Да си го кажем направо, не мога да си го позволя. [1] To put it bluntly, I can't afford it.
Тя ми каза прямо, че трябва да отслабна. [1] She told me bluntly that I should lose weight.
Той е много потаен относно миналото си. (сдържан) [1] He is very reticent about his past.
Тя бе толкова измършавяла, че едва стоеше. [1] She was so emaciated she could hardly stand.
Полицията откри несъответствия в сведенията на двамата мъже. [1] Police found discrepancies in the two men's reports.
Всяка форма на алпинизъм си има своите присъщи опасности. [1] Any form of mountaineering has its inherent dangers.
Прясно смлян пипер. [1] Freshly ground pepper.
Отчаян опит да се потушат яросните пламъци. [1] A desperate bid to quench the raging flames.
Мислех, че книгата е доста посредствена. [1] I thought the book was pretty mediocre.
Ричард изглежда много потиснат тази вечер. (сломен) [1] Richard seems very subdued tonight.
Миналата година британското производство спадна с 14%. [1] Last year British manufacturing output fell by 14%.
Повече пари са нужни, за да се подпомогне промишлеността. [1] More money is needed to bolster the industry.
Тя пристана на офицер от армията. (тайно избяга и се ожени за него) [1] She eloped with an Army officer.
Правила за спиране на несериозните съдебни процеси. (повърхностните, лекомислените) [1] Rules to stop frivolous lawsuits.
лекомислена забележка (несериозна, вятърничава) [1] a flippant remark


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на