MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Елените тук от години са обект на бракониерство. [1] Deer have been poached here for years.
Думите й оставиха незаличим отпечатък у мен за години напред. [1] Her words left an indelible impression on me for years to come.
Момент незаличимо отпечатан в съзнанието ми. [1] A moment indelibly imprinted on my mind.
Кралят накрая се съгласи да даде повече правомощия на Парламента. [1] The king finally agreed to concede further powers to Parliament.
Накрая компанията склони да увеличи заплатите на нейните работници. [1] Finally the company conceded wage increases to their workers.
серия от злополуки [1] a series of mishaps
Молехме се да не ги слолетява зло. [1] We prayed that no harm should befall them.
Крайният резултат от дебатите е, че няма да има съкращения. [1] The upshot of the discussions is that there will be no redundancies.
Консервантите могат да придадат цвят и вкус на даден продукт. [1] Preservatives can impart colour and flavour to a product.
Не чувствах, че имам нещо умно да добавя по темата. [1] I didn't feel I had much wisdom to impart on the subject.
Децата си казаха молитвите и отидоха да си лягат. [1] The children said their prayers and got into bed.
Тя е набожен последовател на вярата, никога не пропускаща молитвите си. [1] She is a pious follower of the faith, never missing her prayers.
Аз по-добре да се размърдам - има работа за вършене. [1] I'd better bestir myself - there's work to be done.
Той загуби присъствие на духа в следстие напрежението от ситуацията. [1] He has lost his composure under the pressure of the situation.
Комисията не намекна нищо за бившия президент в своя доклад. [1] The committee made no allusion to the former President in its report.
Тя не заслужава дори и презрение [1] She's beneath contempt
В училище тя презираше всичките си учители. [1] At school she had complete contempt for all her teachers.
Служителите винаги са учтиви и услужливи. [1] The staff are always courteous and helpful.
Те погледнаха накриво дрипавите ни дрехи. [1] They looked askance at our scruffy clothes.
Лео е много старателен в работата си. [1] Leo is very diligent in his work. (also "- about")


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на