MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
заслужил (за оттеглил се професор и др.) [1] emeritus
мигновено, моментално [1] momentarily
азбучен показател на важни думи в книга [1] concordance
съгласуване [1] concordance
възход, подем [1] upsurge
пророк [1] prophet
кухина; хралупа [1] hollow
линея, западам [1] fall away
давя (се), удавям (се) [1] drown
всеизвестен [1] notorious
той се ползва с лоша слава (заради поведението си) [1] he is notorious for his goings-on
кавга, караница [1] quarrel
[2] squabble
търся под вола теле [1] find a quarrel in a straw
[2] go to a goat for wool
пространствен [1] spatial
симулирам, преструвам се [1] feign
[2] sham
елементарен [1] elementary
[2] rudimentary
закърнял, недоразвит [1] rudimentary
недостатък, слабост, дефект [1] shortcoming
ограничавам (се) [1] confine
когато му е удобно [1] at his leisure


Отиди на страница: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на