MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
събирателно дружество [1] general partnership
едноличен търговец [1] sole proprietor (и "~ship")
активи (фин.) [1] assets
пасиви (фин.) [1] liabilities
разузнавач [1] scout
кервиз, целина [1] celery
на подсъдимата скамейка [1] in the dock
[2] at the bar
лапад [1] dock
киселец [1] sour dock
кисел [1] sour
[2] tart
[3] acid
хаплив, язвителен [1] tart
заменим [1] replaceable
[2] expendable (излишен, без който може да се мине)
расо [1] cassock
пророчество, предсказание [1] prophecy
пророкувам, вещая [1] prophesy
невярващ, атеист [1] infidel
отхвърлям обвинение [1] repudiate a charge
отказвам да платя дълг [1] repudiate a debt
мета [1] sweep
мърльо [1] sweep


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на