MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
лъжа, лъжливост [1] falsehood
клевета [1] slander
[2] calumny
развратник [1] libertine
свободомислещ (особ. по религиозни въпроси) [1] libertine
благосклонност, доброжелателство [1] benevolence
подстрекавам, насъсквам [1] incite
[2] egg
[3] instigate
празни приказки, безсмислици, брътвеж [1] rigmarole
връчвам, дарявам [1] bestow
обезпокоителен [1] disquieting
отделение [1] ward (в болница)
(поставям) под опека [1] (put) in ward
повереник [1] ward
мизерстващ [1] destitute
предостатъчен [1] ample
поддържам, подкрепям, отстоявам [1] uphold
враг, неприятел (книж., поет.) [1] foe
самохвалко, самохвалка [1] braggart
[2] boaster
касапин, месар [1] butcher
акционерно дружество (АД) [1] joint-stock company (JSC)
[2] corporation (ам.)
дружество с ограничена отговорност (ООД) [1] limited liability company (Ltd)


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на