MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
дан, налог [1] tribute
отдавам почит на [1] pay tribute to
крепостен селянин, роб [1] serf
злодей (подлец, негодник) [1] villain
безнравствен, блуден [1] licentious
връзка (извънбрачна) [1] liaison
свръзка, взаимодействие (воен.) [1] liaison
облекчение [1] alleviation
лошо държане/поведение [1] misconduct
прелюбодеяние, изневяра [1] misconduct
[2] adultery
разпуснат, необуздан [1] wanton
развратница [1] wanton
[2] libertine
меся се, бъркам се (където не ми е работа) [1] meddle
викам, врещя, рева [1] bawl
викове, врява [1] outcry
протест (масов) [1] outcry
очебиен, крещящ, скандален [1] flagrant
кабърче [1] tack
мореплавателен, морски [1] nautical
лавирам (променям курса на кораб спрямо вятъра и т.н.) [1] tack


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на