MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
знаме, флаг (национално, особ. военно) [1] ensign
изопачаване [1] contortion
страж [1] sentinel
размахвам [1] brandish (заплашително - оръжие, пръчка и пр.)
мъмря, хокам [1] scold
разубеждавам [1] dissuade
уплаха [1] fright
изричам отсечено [1] rap out
съчувствам [1] commiserate (like sympathize)
накриво [1] awry
надменен, високомерен [1] haughty
[2] lofty
козирка [1] visor
сконфузвам [1] abash
пакостлив, дяволит [1] mischievous
почитам [1] pay homage to (also offer/do/render)
ултимативен, безусловен (също недопускащ възражение) [1] peremptory
строг, прост, неукрасен [1] austere
измервам [1] gauge (точно)
броеница [1] rosary
[2] chaplet
венец [1] wreath
[2] garland (гирлянда)
[3] chaplet (книж.)


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на