MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
отказвам се от, отричам се от [1] renounce
несправедлив [1] unjust
натъртено, категорично, подчертано [1] emphatically
ножар [1] cutler
рогач (елен след петата година) [1] stag
бръмбар рогач [1] stag beetle
нерешителен, неуверен [1] faltering
предчувствие [1] premonition
[2] presentiment
порой, проливен дъжд [1] downpour
ниша [1] niche
далеч един от друг (също разкъсвам, разделям, разцепвам) [1] asunder
тайнствен, необичаен, свръхестествен [1] uncanny
намушквам [1] stab
[2] knife
проснат [1] prostrate
подочувам [1] overhear
прелъстявам [1] seduce
вътрешно [1] inwardly
на пръсти [1] on tiptoe
прославен, знаменит [1] illustrious
долен, жалък, окаян [1] abject


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на