MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
убеденост [1] conviction
осъждане [1] conviction
[2] condemnation
непрестанен [1] incessant
заеквам, пелтеча [1] stammer
[2] stutter
препятствие, пречка [1] impediment
[2] hindrance
[3] obstacle
отсечено, рязко [1] abruptly
кървясъли очи [1] bloodshot eyes
благоразумен [1] prudent
разпознавам [1] discern
безнаказаност [1] impunity
крадешком, потайно [1] on the sly
възторг, екстаз [1] rapture
порицавам [1] censure
не те е срам! [1] fie upon you!
прегракнал, пресипнал [1] husky
[2] hoarse
смесвам се [1] mingle
пристъп (на болест, смях и т.н.) [1] paroxysm
хълцам [1] hiccup
нахален, нагъл [1] impudent
[2] impertinent
той наостри уши [1] he pricked up his ears


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на