MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
скут [1] lap
очебиен, изпъкнал [1] salient
слепоочие [1] temple
кора [1] crust (земна, ледена, на хляб)
[2] peel (на плод)
[3] bark (на дърво)
[4] cortex (на гл. мозък; бот.)
лопата, гребло [1] paddle
проникващ, широко разпространен [1] pervasive
попадам/натъквам се неочаквано на [1] stumble on
[2] stumble upon
спъвам се, препъвам се [1] stumble
прахосмукачка [1] hoover
[2] vacuum cleaner
вездесъщ, който се среща/е навсякъде, повсеместен [1] ubiquitous
летва [1] lath
бунт [1] rebellion
[2] revolt
тежък, тромав, неудобен [1] cumbersome
колеблив, нерешителен [1] tentative
пробен, експериментален [1] tentative
изтръгвам победа [1] snatch a victory
грабвам, сграбчвам, открадвам [1] snatch
разочаровам, измамвам, оставям (някого) на сухо (разг.) [1] let down
табла, поднос [1] tray
кръжа, рея се [1] hover


Отиди на страница: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на