MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
дървен чук [1] mallet
бавя (се), забавям (се) [1] retard
улей, улук, канавка [1] gutter
хвърлям, мятам [1] fling
[2] hurl
задъхвам се [1] gasp
рояк, стадо [1] flock
муча [1] moo
[2] low
[3] bellow (за бик)
годеник, годеница [1] betrothed
блестя (за роса, сняг и пр.) [1] glisten
езерце [1] pond
тлея [1] smoulder
всемогъщ [1] omnipotent
ридая [1] wail
бутам (се), блъскам (се), тикам [1] shove
изпитание, мъчение [1] ordeal
грея, светя, пламтя [1] glow
помайвам се, разтакавам се [1] linger
цепеница, пън/труп за горене [1] log
крещя, дера си гърлото [1] vociferate
джебчия [1] pickpocket


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на