MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
капан, клопка [1] pitfall
кученце [1] pup
[2] puppy
[3] lap dog (луксозно)
[4] snapdragon (бот.)
посеви, реколта [1] crop
пехотинец [1] footman
разпространявам се [1] proliferate
подготвителен [1] preliminary
основен ремонт [1] overhaul
щателен преглед [1] overhaul
връзвам животно за кол [1] tether
домакинство [1] household
присъщ, свойствен, съществен [1] intrinsic
мустак (на котка) [1] whisker
бакенбард [1] whisker
четливост [1] legibility
шпионка [1] eyelet
дупчица (за шнур и пр.) [1] eyelet
цвърча, чуруликам [1] twitter
[2] tweet
[3] carol
недъгав, сакат [1] crippled
тайнствен, мистериозен [1] arcane
съсредоточавам (се) (в една точка) [1] converge


Отиди на страница: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на