MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
хитър, лукав, интригантски [1] designing
мамя, измамвам [1] deceive
[2] swindle (с користна цел)
храня, изхранвам [1] nourish
лицемер [1] hypocrite
гняв [1] wrath
предубеждение [1] prejudice
презирам, ненавиждам [1] despise
лихварство [1] usury
разместване на пластовете [1] upheaval
рязка политическа/социална и пр. промяна [1] upheaval
отлив [1] ebb
прилив и отлив [1] ebb and flow
дявол да те вземе! [1] confound you
малоценен, долнокачествен, по-долен и т.н. [1] inferior
затварям си очите, мълчаливо одобрявам/насърчавам [1] connive
обмислям, премислям, размишлявам [1] ponder
недоумение, озадаченост [1] bewilderment
разточителен, извънредно щедър; обилен [1] lavish
вкопчвам се [1] cling
склонност, предразположение, тенденция [1] propensity


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на