MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
трудност, затруднение, изпитание, беда [1] hardship
стъпвам тежко [1] trudge
жилище [1] lodging
квартира [1] lodging
подчинен [1] subordinate
склонен към [1] apt to
незабележимо, постепенно [1] insensibly
задлъжнял [1] indebted
покорен, послушен [1] submissive
[2] obedient
изпарявам (се), изветрявам [1] evaporate
неутешим [1] inconsolable
[2] disconsolate
врата (и прен.), вход [1] gateway
копито [1] hoof
руж [1] rouge
плитка (на коса и пр.) [1] plait
предчувствувам нещо лошо [1] my heart misgives me
[2] my mind misgives me
раздразнителен, докачлив [1] peevish
тиран [1] tyrant
понасям, търпя, примирявам се [1] put up with
залог [1] pawn
[2] pledge


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на