MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Тя не си спомняше <случайната ни среща> миналото лято. [1] She didn't remember our encounter last summer.
Имах доста обезпокоителна среща с едно диво прасе. (случайна среща, сблъсък) [1] I had a rather alarming encounter with a wild pig.
Той <повика,свика> счетоводителя. [1] He summoned the accountant.
Робърт повика сервитьора за сметката. [1] Robert summoned the waiter for the bill.
Независим и безпристрастен съвет. [1] Independent and impartial advice.
Безпристрастен наблюдател. [1] An impartial observer.
Тя <тайничко,скришом> го <оцени,прецени> в едно джобно огледалце. [1] She stealthily appraised him in a pocket mirror.
Те оцениха картината на $200,000. [1] They appraised the painting at $200,000.
неграмотен [1] illiterate
Родителите му бяха неграмотни. [1] His parents were illiterate.
Изненадващ процент от населението са неграмотни. [1] A surprising percentage of the population are illiterate.
Те бяха в по-голямата си част груби, неграмотни авантюристи. [1] They were for the most part rough, illiterate adventurers.
Беше й омръзнало от стари мъже, гледащи я похотливо. (in an unpleasant way) [1] She was sick of old men leering at her.
Той винаги <гледаше похотливо> към женски <представители> от персонала. (in an unpleasant way) [1] He was always leering at female members of staff.
Имаше нещо <скрито,потайно> в неговите действия. [1] There was something furtive about his actions.
Той направи едно или две тайни обаждания. (крадешком) [1] He made one or two furtive phone calls.
варовик [1] limestone
двуутробен [1] marsupial
спрягам (грам.) [1] conjugate
хладък [1] lukewarm


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123]


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на